Microsoft SQL Server 2019 Standard 10-Core

42 200,00

Opis

Microsoft SQL Server 2019 Standard 10-CoreFirmy, które zakupią SQL Server 2019 Standard (10 core), będą doskonale przygotowane na aktualne wyzwania w ważnych obszarach, takich jak łączność w chmurze, big data i uczenie maszynowe. Opierając się na popularnej poprzedniej wersji, Microsoft dopracował wiele szczegółowych ulepszeń, ale także wprowadził nowe funkcje w celu zwiększenia wydajności i elastyczności. Dodatkowo ten system zarządzania bazami danych dostosowany do potrzeb małych i średnich firm ma teraz nowe łączniki, które umożliwiają także wygodne wyszukiwanie w innych bazach danych, takich jak MongoDB, TeraData, Oracle, a także dostęp do różnych generycznych źródeł danych ODBC.Gotowość do pracy z big data i usługami cloudPraca z coraz większymi ilościami danych już teraz jest dużym wyzwaniem, a w przyszłości danych nadal będzie przybywać. Dzięki funkcjom takim jak „Hadoop Distribute File System (HDFS)” oraz integracji struktury big data „Apache Spark”, firmy korzystające z SQL Server 2019 Standard są świetnie przygotowane do pracy z dużymi ilościami danych.Do tego dochodzi oprogramowanie do orkiestracji kontenerów „Kubernetes”, które umożliwia elastyczne wykonywanie zadań. W SQL Server 2019 Standard (10 core) działa to zarówno lokalnie, jak i w chmurach publicznych. Aktualna wersja SQL Server jest również atrakcyjna dzięki przetwarzaniu transakcji online (OLTP), technologii pamięci Polybase, rozszerzonej obsłudze klastrów Cloudera i Hortonworks Hadoop oraz poszerzonej obsłudze magazynu Azure.Najważniejsze nowości w SQL Server 2019 Standard (10 core) w skrócieZmodyfikowany aparat magazynu i technologia PolyBase.Integracja wydajnej struktury big data Hadoop Distribute Distribute File System (HDFS).W nowej wersji możliwe jest wykonywanie kodu Java.Używanie języków Python i R do zintegrowanych usług uczenia maszynowego.Wysoce skalowalne usługi, które dzięki Azure SQL DB Hyper Scale obsługują obciążenia nawet do 100 terabajtów na bazę danych.Wyeliminowano dotychczasowe bariery analizy dzięki nowym łącznikom do łączności z bazami danych, takimi jak Oracle, TeraData i MongoDB.Wrażliwe dane są chronione za pomocą funkcji „Always Encrypted” i „bezpiecznych enklaw”.W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, w SQL Server 2019 Standard zwiększono liczbę działających równolegle replik z trzech do pięciu w ramach grup o wysokiej dostępności.Kompleksowe procesy wirtualizacji danych wyeliminowały skomplikowane procesy ETL (extract, transform, load).Zasady licencjonowania SQL Server 2019 Standard (10 core)Firmy, które chcą zakupić SQL Server 2019 Standard (4 core), skorzystają z elastycznego licencjonowania opartego na rdzeniach. Ponieważ liczba użytkowników ani urządzeń nie ma znaczenia, firmy nie potrzebują licencji dostępu klienta (CAL), aby korzystać z oprogramowania SQL Server 2019 Standard (2 core). Dzięki licencjonowaniu według rdzeni dowolna liczba urządzeń i użytkowników może uzyskać dostęp do odpowiedniego serwera SQL.Jako minimum dla tego rodzaju licencjonowania Microsoft przewiduje cztery licencjonowane rdzenie. Liczba niezbędnych licencji dla rdzeni zależy zatem od liczby rdzeni serwera. Elastyczne pakiety dla rdzeni nadają się zarówno jako pierwsze licencje dla serwerów, jak i do późniejszego licencjonowania dodatkowych rdzeni po unowocześnieniu sprzętu.Licencje dla rdzeni można dodatkowo zwyczajnie przenieść po upływie 90 dni. Jeśli jednak dojdzie do awarii sprzętu, licencję może również przenieść w tym okresie.Platforma: System operacyjnyWindows, Linux, Mac: Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, SUSE Enterprise Linux Server v12 SP2, Ubuntu 16.04LTS, Docker Engine 1.8+Pamięć operacyjna:co najmniej 1 GB,ale 2 GB do zainstalowania elementów Data Quality Server w usługach Data Quality Services,zalecane 4 GB lub tym więcej, im większa jest baza danychCzęstotliwość taktowania procesora:co najmniej 1,4 GHz,zalecane 2,0 GHz lub więcejTyp procesora:procesor x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon z obsługą Intel EM64T, Intel Pentium IV z obsługą EM64TMiejsce na dysku twardym:co najmniej 6,0 GB na utworzenie tymczasowych plików na dysku systemowym podczas instalacji,więcej miejsca na dysku zależnie od konfiguracji systemu i wymaganych funkcjiINFORMACJA PRAWNA:Oświadczam, że aukcja spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego. Bez znaczenia jest to, czy ta kopia programu komputerowego została udostępniona klientowi przez podmiot praw autorskich w drodze pobrania jej z jego strony internetowej czy też za pomocą materialnego nośnika takiego jak CD-ROM czy DVD. Z motywów 4 i 5 dyrektywy 2009/24, wydanej na podstawie art. 95 WE, wynika że ma ona na celu wyeliminowanie różnic istniejących w prawodawstwie państw członkowskich, które istotnie naruszają funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie dotyczącym programów komputerowych. Jednolita wykładnia pojęcia „sprzedaży” jest konieczna do tego, aby uniknąć sytuacji, w której przyznana w tej dyrektywie ochrona podmiotów praw autorskich może różnić się w zależności od mającego zastosowanie prawa krajowego.W konsekwencji autor oprogramowania nie może sprzeciwić się odsprzedaży swych „używanych” licencji umożliwiających korzystanie z jego pobranych z Internetu programów. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego objętej taką licencją zostaje wyczerpane wraz z jej pierwszą sprzedażą.Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.

Kategoria: Programy serwerowe

Producent: Microsoft

nie płacz koziołku, kajdanki dla dzieci, playmobil szkoła, basen muszelka, okulary czary mary, torba na laptopa 14 cali, rokitnik sadzonki, śliwa ozdobna, drut oporowy, motocykl 250, piła na akumulator, domki dla lalek barbi, kolor chromu, dywanik łazienkowy ikea

yyyyy

Sprawdź